Disclaimer

Dislaimer Mala Shop voor mala-shop.nl/mala-shop.be

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Shiva & Ganesh verleent je hierbij toegang tot www.mala-shop.nl/ www.mala-shop.be en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Shiva & Ganesh behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Shiva & Ganesh is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Shiva & Ganesh spant zich in om de inhoud van www.mala-shop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.mala-shop.nl en www.mala-shop.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Shiva & Ganesh.

Shiva & Ganesh mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.mala-shop.nl en www.mala-shop.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Shiva & Ganesh. Voor op www.mala-shop.nl en mala-shop.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Shiva & Ganesh nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De uitgever behoudt zich het recht voor om jou de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Shiva & Ganesh. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Shiva & Ganesh, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.